website design templates


Rodzinne Świętowanie

Rodzinne Świętowanie to wspólnota, w której budujemy żywą relację z Bogiem, poznajemy Jego słowo, wielbimy Go oraz uczymy się żyć w mocy Jego Ducha i pełnić Jego wolę na co dzień. Słowem przewodnim naszej wspólnoty jest werset z księgi Jozuego:

„Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” (Joz 24,15)

W ramach Rodzinnego Świętowania odbywają się:

„Chodź i zobacz” (J 1,46)

Czekamy na Ciebie i Twoją Rodzinę. 
Adres

Dom Parafialny Arka
Rynek 17, 05-082 Stare Babice  

Kontakt

Email: rsn.babice@gmail.com
Telefon: 609 64 65 80


 © Copyright 2017 Compnet - All Rights Reserved